ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.25/1197 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα

Επικαιροποιημένος πίνακας με τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που εποπτεύονται από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

2013_01_11_Επικαιροποιημένος πίνακας ΙΠΔ

2013_01_24_Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα

2013_02_15_Φ.26-1794_Ενημέρωση για Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Γεννηματάς

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο