ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/4341 Πρόσκληση στην 1η Θρακομακεδονική “Synergeia” Προώθησης Τοπικών Προϊόντων Διατροφής

Πρόσκληση στην 1η Θρακομακεδονική “Synergeia” Προώθησης Τοπικών Προϊόντων Διατροφής

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο