ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.22.3/8353 Πρόσληψη αναπληρωτών/-τριών εκπ/κών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

Πρόσληψη αναπληρωτών/-τριών εκπ/κών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

Προκήρυξη

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο