ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.22.1/8346 Επαναπροκήρυξη ια το νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων/-ίδων πρεσβευτών/-τριών eTwinning για τα σχολ. έτη 2015-16, 2016-17 στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου

Επαναπροκήρυξη ια το νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων/-ίδων πρεσβευτών/-τριών eTwinning για τα σχολ. έτη 2015-16, 2016-17 στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου

Επαναπροκήρυξη

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο