ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.3/12618 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής Δ/ντή στο Δ.Σ. Άνω Καμήλας της ΔΠΕ Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής Δ/ντή στο Δ.Σ. Άνω Καμήλας της ΔΠΕ Σερρών

Δ-ΝΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο