ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.26/4694 Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών, την στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2016-2017

Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών, την στήριξη μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2016-2017

6ΞΠΜ4653ΠΣ-8ΝΝ ΠΑΡΑΛ 2016 17

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_2016_17

 

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο