ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ιωαννίδου Ι. Μ.(2513-503540)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδ Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΔΗΛΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ-υποβάλλεται-από-τους-Διευθυντές-ή-Προϊσταμένους-στη-Διεύθυνση4

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΕ11 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024_signed

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ,ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ60& ΠΕ70, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024_signed

ΔΗΛΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ-υποβάλλεται-από-τους-Διευθυντές-ή-Προϊσταμένους-στη-Διεύθυνση

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΣ_26_7_2023

ΤΕΛΙΚΟ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_26_7_2023

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

contact_2

Αρχείο