ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/8438 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σας αποστέλλουμε την με αριθ. 70596/ΓΔ4113/13-10-2016 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων»

syp-2016-2017

sxedio-ypovolis-programmatos

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο