ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.15/8932 Έγκριση εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Εκπαιδευτική δραστηριότητα των Σχολικών Συμβούλων της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε.Καβάλας σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

Έγκριση

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο