ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1 Αφίσα επιμορφωτικών σεμιναρίων

Σας αποστέλλουμε την αφίσα των επιμορφωτικών σεμιναρίων:

i.   Οικοσυστήματα και Εννοιολογικοί Χάρτες στην Π.Ε.

ii.  Εννοιολογικοί Χάρτες και ΤΠΕ

iii.  Τεχνικές Δημιουργικής Σκέψης – Καπέλα De Bono

Εισηγήτρια: Θωμαΐς Καρτσιώτου (αφίσα σεμιναρίων)

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο