ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.15/3013 Έγκριση επιμορφωτικής δράσης

Επιμορφωτική δράση του Σχολικού Συμβούλου της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Καβάλας σε συνεργασία με τον Δ/ντή του 11ου Δ.Σ. Καβάλας.

Έγκριση

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο