ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.15/3464 Έγκριση επιμορφωτικής δράσης

Απογευματινή ενδοσχολική επιμόρφωση της Σχολικής Συμβούλου 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π/θμιας Εκπ/σης Καβάλας σε συνεργασία με τον Δ/ντή του Δ.Σ. Αμυγδαλεώνα Καβάλας.

Έγκριση

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο