ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.15/2491 Έγκριση επιμορφωτικής ημερίδας

Επιμορφωτική ημερίδα των Σχολικών Συμβούλων της  1ης & 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Καβάλας.

ΈΓΚΡΙΣΗ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο