ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.15/2491 Έγκριση επιμορφωτικής ημερίδας

Επιμορφωτική ημερίδα των Σχολικών Συμβούλων της  1ης & 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Καβάλας.

ΈΓΚΡΙΣΗ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο