ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Έλεγχος στοιχείων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούμε να ελέγξετε τα στοιχεία του πίνακα και να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά (2510291559, Τσιάκα Βασιλική), μέχρι την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2017, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ώστε να εκδοθεί η τελική έγκριση των Προγραμμάτων.

Πίνακας στοιχείων Προγραμμάτων ΣΔ 2017-18

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο