ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ 2.1/2231 Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

661Β4653ΠΣ-3ΩΓ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο