ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ. 23.1 /2719 Απολογισμός και Αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-18

Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο για τον Απολογισμό και την Αξιολόγηση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2017-18.

απολογισμός και αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017-18

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο