ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/3712 Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19

110303E2_02-07-2018_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩ…

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο