ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.2.1/3928 Καθορισμός λειτουργικότητας σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας για το σχολικό έτος 2018-19 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τη λειτουργικότητα του 2ου Ν.Γ. Ν. Περάμου

2018_07_16 Καθορισμός λειτουργικότητας σχολικών μονάδων της Δνσης Π.Ε. Καβάλας για το σχ. έτος 2018 – 2019 (2)

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο