ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/3940 Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών και λειτουργικών κενών

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (υποβάλλεται από τους εκπαιδευτικούς στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων)

ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (υποβάλλεται από τους Διευθυντές και Προϊσταμένους στη Διεύθυνση)

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (υποβάλλεται από τους εκπαιδευτικούς στη Διεύθυνση)

 

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο