ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Επαναπροσδιορισμός λειτουργικών υπεραριθμιών και κενών – Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας μετά τη με αρ. 19/26.07.18 Πράξη του:

1.επαναπροσδιόρισε τις λειτουργικές υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2018-19 (οι τροποποιήσεις αφορούν τα κίτρινα κελιά στους επισυναπτόμενους πίνακες)

2.χαρακτήρισε ονομαστικά τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς

 

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Η υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης για όλους τους εκπαιδευτικούς θα γίνει κατά το επόμενο στάδιο της διαδικασίας ύστερα από σχετική πρόσκληση. Παρακαλείστε για τη συνεχή ενημέρωσή σας από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ60

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΔΥΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓIKA KENA ΠΕ70

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο