ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/4053 Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης (λειτουργικά υπεράριθμοι, σε διάθεση, από απόσπαση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 (παραμένει χωρίς αλλαγές)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 (παραμένει χωρίς αλλαγές)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ (δύο εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου) – χωρίς αλλαγές

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΟΙ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) – χωρίς αλλαγές

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ60 (με τα νέα δεδομένα έως τώρα)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ70 (με τα νέα δεδομένα έως τώρα)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (νέο αρχείο)

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο