ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Συμπληρωματικές βεβαιώσεις προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πάρει βεβαίωση υλοποίησης προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ή έχουν οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα (λάθος, παράλειψη), παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στην παρακάτω διεύθυνση: https://goo.gl/forms/atwPjn2mOWjMZGX93 ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων.

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο