ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/6000 «Βιωματικά εργαστήρια για τις θεατρικές τεχνικές στην εκπαίδευση»

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, συνδιοργανώνουν επιμορφωτικά βιωματικά εργαστήρια για το θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Σεμινάρια θεάτρου

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο