ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/6382 «Μουσικές δράσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος: Γνωρίζω τη γειτονιά μου, γνωρίζω την πόλη μου».

Σας ενημερώνουμε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα: Γνωρίζω τη γειτονιά μου, γνωρίζω την πόλη μου που συνδιοργανώνεται από τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, το Σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε Καβάλας, τo Δήμο Καβάλας και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός», εμπλουτίζεται με μουσικές δράσεις που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας.

ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο