ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ 23.1/8114 Σεμινάριο-συνάντηση της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας με θέμα:Προφορικές μαρτυρίες

Σας κοινοποιούμε το σεμινάριο της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας με θέμα:Προφορικές μαρτυρίες.

Συνάντηση ΟΠΙ Καβάλας

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο