ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

“Ημέρα αφιερωμένη στην αναπηρία”από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου

Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση-αφίσα για την εκδήλωση αφιερωμένη στην αναπηρία, από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου.

Άφισα εκδήλωσης ΑΜΕΑ 2018

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο