ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/69 «Εναρκτήρια συνάντηση πιλοτικού προγράμματος»

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Γνωρίζω τη γειτονιά μου, γνωρίζω την πόλη μου», καλούν τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί και υλοποιούν το παραπάνω πρόγραμμα, να παρευρεθούν στη συνάντηση που θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου του 2019 στις 17:30, στο ισόγειο της  Δημοτικής  Καπναποθήκης.

εναρκτήρια συνάντηση προγράμματος

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο