ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανάπτυξη- υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, για το Σχολικό Έτος 2018-2019

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο συνεργασίας των σχολικών μονάδων της Π.Ε Καβάλας για προγράμματα Αγωγής Υγείας, με  το νοσοκομείο, κέντρα υγείας και ΤΟΜΥ του νομού Καβάλας.

Έγγραφο 50576 Απόφαση Αγωγης Υγειας ΩΞ72ΟΡ1Ο-Π6Ζ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο