ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/878 Η αξία της τρίτης ηλικίας- κατανοώντας και φροντίζοντας τον παππού και την γιαγιά

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, κατόπιν σχετικής έγκρισης από την 4η ΥΠΕ, διεξάγει πρόγραμμα με θέμα «Η αξία της τρίτης ηλικίας- κατανοώντας και φροντίζοντας τον παππού και την γιαγιά». Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την MSc Κοινωνική Λειτουργό του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας κα Μακρίδου Αθανασία και προτείνεται να γίνει στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Σας επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο και υλικό

πρόγραμμα η αξία της τρίτης ηλικίας

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΓΗΡΑΤΙΩΝ-δημοτικό-new

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο