ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/2211 Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, μέσω του γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνδιοργάνωση με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, προγραμματίζουν εκδήλωση με τίτλο «Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», στις 8- 12 Απριλίου 2019.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο:

Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο