ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/ 3155/ Εκδήλωση παρουσίασης εργασιών πιλοτικού προγράμματος: “Γνωρίζω τη γειτονιά μου, γνωρίζω την πόλη μου”

Σας ενημερώνουμε, με τα παρακάτω σχετικά έγγραφα, για την εκδήλωση παρουσίασης του πιλοτικού προγράμματος: Γνωρίζω τη γειτονιά μου γνωρίζω την πόλη μου

ΕΓΓΡΑΦΟ

παρουσίαση εργασιών πιλοτικού προγράμματος

ΑΦΙΣΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο