ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  
contact_2

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ


Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται μετά τις 15:00.

Ημερομηνία γέννησης τελευταίου ειδοποιηθέντα:

 

Στην Καβάλα: 15-07-1963

 

Στην Θάσο: 27-05-1986

 


Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο