ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Παράταση προθεσμίας υποβολής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Σας κοινοποιούμε την παράταση υποβολής των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (απολογισμός και αξιολόγηση), μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο