ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.3/4933 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου των Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

9012Α_30-07-2019_Ψ6304653ΠΣ-ΛΓΒ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο