ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση πλήρωσης μιας (1) θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    ΩΟ9Ω4653ΠΣ-6Ψ7 – ΟΡΘΟ (Φ.Α.)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Φ.Ε.Κ. 5919/31-12-2018 φυσικής αγωγής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο