ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το διδακτικό έτος 2019-20

Η Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το διδακτικό έτος 2019-20, όπως στηρίχθηκαν στην υπ΄ αρ. 16η/31-08-19 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες:

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ11

ΠΕ79

ΠΕ86

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο