ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2019-20.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2019-20, όπως στηρίχθηκαν στην υπ΄ αρ. 17η/1-9-19 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες:

ΠΕ60

ΠΕ70

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο