ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Νέα πρόσκληση για αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Καβάλας στα εναπομείναντα κενά.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, μετά την υπ΄ αρ. 17η/1-9-19 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Καβάλας, καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν στα εναπομείναντα κενά να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης εντός προθεσμίας μίας ημέρας, Δευτέρα 2/9/19 και ώρα 14:30, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 31, παρ. 1 του Ν.3848/2010 “απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός” στη συγκεκριμένη περίπτωση από αναπληρωτές.

KENA ΠΕ60

ΚΕΝA ΠΕ70

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο