ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοινοποίηση – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2019-20.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, μετά τη με αρ. πρωτ. 134180/Ε2/30-08-19 απόφαση του Υπουργείου και την ένσταση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ανακοινοποιεί την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, όπως βασίστηκε στην υπ’ αρ. 17/03-09-19 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΠΕ70

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο