ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/5931 Βιωματικό εργαστήρι διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθημάτων

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, σε συνδιοργάνωση με το 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, στο πλαίσιο της επιμορφωτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε βιωματικό εργαστήριο με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαχείριση των συναισθημάτων.  

βιωματικό εργαστήριο για διαπροσωπικές σχέσεις

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο