ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/6142 «Προγραμματισμός Κέντρου Πρόληψης για σχολικό έτος 2019-2020»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Καβάλας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  με βάση το σχετικό έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης Καβάλας και λαμβάνοντας υπόψη:

α) το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ο.ΚΑ.ΝΑ. (ΑΠ Φ13 1/198299/16.11.2017),

β) και τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,

ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πρόγραμμα που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Επιστημονική ομάδα για τη Σχολική Χρονιά 2019-20, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

προγράμματα κεντρου πρόληψης

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο