ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/6434 Πίνακας ονομάτων συμμετεχόντων στο βιωματικό εργαστήριο: «Διαπροσωπικές σχέσεις και συναισθήματα»

Σας κοινοποιούμε πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα βιωματικά εργαστήρια με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαχείριση των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Πίνακας ονομάτων σεμιναρίου διαπροσωπικές σχέσεις

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο