ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/7476 «Πίνακας ονομάτων συμμετεχόντων στην ημερίδα έναρξης προγράμματος Παραδοσιακοί σπόροι και βότανα»

Σας κοινοποιούμε πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην ημερίδα έναρξης  του προγράμματος: Παραδοσιακοί σπόροι και βότανα, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2019, (ημέρα Τετάρτη), στις 18:00-20:00, στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.

πινακας ονομάτων ημερίδα σποράκι

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο