ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εκδήλωση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου με θέμα: Παιδί- Οικογένεια και Κοινωνία

Σας κοινοποιούμε την αφίσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου για την εκδήλωση με θέμα: Παιδί- Οικογένεια και Κοινωνία.

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

contact_2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο