ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/774 Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε επιμορφωτικές δράσεις της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης Καβάλας στην προσπάθειά του για υποστήριξη των προγραμμάτων που υλοποιούνται  στη σχολική χρονιά 2019-20, σχεδιάζει μια σειρά από επιμορφωτικές συναντήσεις που σχετίζονται με τη θεματολογία των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Ενδοσχολικής Βίας, Ευρωπαϊκά προγράμματα (eTwinning- ERASMUS+ ).

πρόθεση συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Διεύθυνσης

contact_2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο