ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/1550 «Επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο προγραμμάτων των Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, σε συνεργασία με το 19ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας συνδιοργανώνουν  επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια με στόχο την εμψύχωση, ενδυνάμωση και παιδαγωγική υποστήριξη, των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

επιμορφωτικά σεμινάρια

πινακες συμμετεχόντων σε επιμόρφωτικά σεμινάρια

contact_2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο