ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Σεμινάριο για το σχολικό εκφοβισμό

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς για το σεμινάριο με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.

Προγραμματίστηκε από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων με βάση την επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα.

 

Σας επισυνάπτουμε την αφίσα και τον κατάλογο με τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

κατάσταση ονομάτων σχολικός εκφοβισμός

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο