ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

34396_2020 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας κοινοποιούμε έγγραφα σχετικά με:

«Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 09-03-2020 έως και 22-03-2020»

«Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος»

«Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).»

Δ1α_ΓΠ_οικ_15911_06_03_2020_β_ 724_ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Δ1α_ΓΠΟΙΚ_15954_08_03_20_Β 726_ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δ1αΓΠ_οικ_15956_ΦΕΚ Β 727 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΕ – 34396 – 2020 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο