ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αρ. Πρ. 34987/Δ5 «Προσωρινή αναστολή της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., λοιπών σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων στην Π.Ε. και Δ.Ε. και του μαθήματος της κολύμβησης»

ΕΞΕ34987ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ_ΑΘΛ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο