ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

34466/Ε3/9-3-2020 Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με οδηγίες κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Αρ. Πρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15447/5-3-2020

34466/Ε3/9-3-2010

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο